, aby mieć dostęp do historii słuchanych kawałków.